Inneklimabok - Praktisk kartlegging av Lars G. Wessel Johnsen – Presisjons Teknikk AS
post@ptnordic.no

Inneklimabok - Praktisk kartlegging av Lars G. Wessel Johnsen

Artikkelnr: 126SF
Pris: 600 kr (eks. mva.)
750 kr (inkl. mva.)
Lagerstatus: Leveringstid 2 uker

Dårlig inneklima kan medføre sykefravær og mistrivsel samtidig som at den kan bidra til nedsatt kvalitet på bygget. – Inneklimaet skapes både av bygningen rundt oss, de tekniske anleggene og deres virkemåter samt hvordan vi selv påvirker inneklimaet gjennom bruk av bygningen, skriver Lars G. Wessel Johnsen i sin innledning.

Wessel Johnsen ønsker med sin bok å gi en helhetlig og prosessmessig forståelse av faget inneklimakartlegging slik at dagens risikoforhold blir utbedret.

Han viser hvorfor man skal kartlegge inneklimaet, praktiske metoder for dette og ikke minst retter han søkelyset på de mange ulike faktorer som spiller inn når man skal vurdere inneklimaet.

”Denne boken gir en praktisk innføring i hvordan negative inneklimaforhold avdekkes og bekjempes. Målsetningen er å gi en helhetlig og prosessmessig forståelse av faget innekliamekartlegging.” – Lars G. Wessel Johnsen


Dele Produkt


Fler produkter