Isolasjonstester

Isolasjonsmålere, også kjent som isolasjonstestere eller "megger", er vitale instrumenter som brukes i elektriske og elektroniske felt for å måle isolasjonsmotstanden i ledninger, kabler, transformatorer, motorer og andre elektriske enheter. Disse målingene er avgjørende for å sikre at elektriske systemer er sikre å bruke, ved å forhindre potensiell risiko for elektriske støt og for å beskytte mot uønsket strømlekkasje som kan føre til brannfare eller skade på utstyr.