Mittinstrument – Presisjons Teknikk AS
post@ptnordic.no

Register ditt instrument å
få 1. års utvidet garanti!

Registrer og aktiviser garantien her: www.ptreg.no

*Gjelder alle fabrikat uavhengig av opprinnelig garantitid.
*Produktet må være kjøpt hos oss eller hos en forhandler
tilknyttet Presisjons Teknikk AS.

 Register ditt instrument