Salgs og leveringsbetingelser BEDRIFT

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BEDRIFTSKUNDER PRESISJONS TEKNIKK AS

1. Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva. Prisen er pr. stk. dersom ikke annet er oppgitt. Miljøavgift vil komme i tillegg på produkter som omfattes av denne avgiften. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser.

2. Tilbud

Tilbud er bindende bare innenfor den angitte tidsbegrensning. Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser.

3. Levering

Oppgitt leveringstid er basert på opplysninger fra våre leverandører. Vi fraskriver oss ansvar for følgene av forsinkelser eller kansellering fra vår leverandør. 

Om en bestilt vare ikke er på lager, vil vi varsle deg med beregnet leveringstid. Hvis leveringstiden skiller betraktelig mellom ulike varer forbeholder vi oss retten til å dele opp din leveranse. Vi vil kun belaste en porto, om det er Presisjons Teknikk AS som velger dellevering.

4. Betalingsbetingelser

Betaling skal finne sted innen 15 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. Kontantrabatt innrømmes ikke. Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente med 1,8 % pr. påbegynt mnd.

5. Leveransebetingelser

Alle varer og tjenester leveres exworks fra vårt lager i Oslo

6. Salgspant

Leverte varer forblir Presisjons Teknikk AS eiendom inntil de er betalt i sin helhet, jfr. Panteloven.

7. Reklamasjon

Reklamasjon skal skje innen 8 dager fra mottagelse av varer. Kjøperen må kontrollere varen for eventuelle feil og mangler ved mottagelsen. Se også garanti under pkt. 8.

8. Garanti

Garanti gjelder på leverte produkter ved korrekt anvendelse, og dekker kun produktet som byttes eller repareres. Selgeren er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap forårsaket av produksjonssvikt etc.

Forsendelse foregår for kjøperens regning og risiko. Reklamasjonsrett faller bort dersom det er gjort tilkoblinger eller inngrep i varen uten selgerens samtykke, eller hvis skader er oppstått som følge av ukyndig eller feilaktig behandling eller mangelfull vedlikehold. Retten bortfaller også dersom betalingsbetingelsene ikke er oppfylt. Garantitiden er vanligvis 12 måneder, og gjelder fra leveringsdato.

9. Reparasjon

Reparasjon som ikke dekkes av leverandørgaranti dekkes i sin helhet av kjøperen. Forsendelse skjer for kjøperens regning og risiko.

10. Annullering

Bindende kjøpsavtale er inngått når vi har bekreftet kundens ordre eller akseptert den mottatte bestilling. Annullering av kjøpsavtale kan bare skje med selgers skriftlige samtykke.

11. Retur

Retur av kjøpt utstyr kan bare finne sted med selgers samtykke, og for kjøpers regning og risiko. Retur aksepteres kun for standard lagerførte produkter i uskadet stand i uskadet originalemballasje. Ved retur av varer belastes kjøperen et returgebyr på 20 % av salgssummen.

12. Utlån/Utleie

Ved utlån/utleie av produkter overtar kunden ansvaret for varen og originalemballasjen. Lånt/leid utstyr returneres for kundens regning og risiko. Retur aksepteres kun for produkter i uskadet stand i uskadet originalemballasje. Ved skade på vare / emballasje belastes kunden et beløp tilsvarende reparasjon. Ved tap belastes kunden hele salgssummen.

13. Personopplysninger 

Alle personopplysninger som du gir til Presisjons Teknikk AS håndteres med største respekt for din integritet. Vi skal følge alle gjeldene lover og regler for beskyttelse av personopplysningsdata. Gjennom å godkjenne disse vilkår i forbindelse med kjøp eller overlatelse av opplysninger, samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger i overenstemmelse med nedstående.

Vår måte å samle og lagre informasjon følger av Personopplysningsloven, EUs forordning om personvern (GDPR). Presisjons Teknikk AS er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Opplysningene behandles av Presisjons Teknikk AS sin administrasjon for at Presisjons Teknikk AS skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til loven. Vi benytter cookies når vi behandler de personopplysninger som du gir til oss eller som vi samler inn på Websiden. Opplysningene brukes kun med det formål å administrere dine kjøp og oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg som kunde.

Dine personopplysninger lagres så lenge du er registrert som kunde hos Presisjons Teknikk AS.

Du har i henhold til personopplysningsloven rett til én gang per kalenderår kostnadsfritt å få beskjed om hvilke personopplysninger som behandles om deg, uansett hvordan disse samlet inn. Om du vil ha slik informasjon må du sende inn en skriftlig forespørsel til oss. Forespørselen skal i henhold til personopplysningsloven sendes inn underskrevet av deg per post og kan ikke sendes per e-post. Forespørsler sendes til vår adresse nedenfor.

Om dine personopplysninger behandles i strid med personopplysningsloven har du rett til å be om at personopplysningene rettes, blokkeres eller slettes.
Du har rett til når som helst tilbakekalle et levert samtykke om behandling av personopplysninger. En slik tilbakekallelse kan gjøres ved å kontakte Presisjons Teknikk AS
Som kunde hos oss kan du få e-post vedrørende din ordre eller betaling samt informasjon, nyhetsbrev eller tilbud vedrørende vår kunderelasjon.

ØVRIG

Vi reserverer oss for eventuelle skrivefeil, feilaktig publiserte priser, spesifikasjoner og tekniske data.

Ved spørsmål, er du mer enn velkommen til å kontakte Kundeservice.

Presisjon Teknikk AS
Org.nr 874 368 032
post@ptnordic.no
Telefon: 23 40 41 41

Medlem av RENAS

Presisjons Teknikk AS er medlem av RENAS AS, som er landets ledende EE-returselskap med 170 innsamlere og 15 behandlingsanlegg over hele landet.