Juridisk vurdering rundt bruk termisk optikk under jakt – Presisjons Teknikk AS
post@ptnordic.no

Juridisk vurdering rundt bruk termisk optikk under jakt

 

 

Presisjons Teknikk AS har vært med med en bransjegruppe som har bestilt en juridisk vurdering av lovligheten av termisk kikkert- og sikte under jakt i Norge. 

Konklusjon
En termisk kikkert eller kikkertsikte innebærer ikke bruk av «kunstig lys». Bruk av slikt utstyr rammes derfor ikke av forbudet i viltloven § 20 tredje ledd andre punktum, og er dermed ikke ulovlig å bruke på jakt etter gjeldende rett.

Les hele vurderingen her

 Older Post Newer Post