Boroskop - Videoskop

Et boroskop er et svært anvendelig verktøy innen inspeksjon og undersøkelse av utilgjengelige områder. Dette kompakte instrumentet består av en fleksibel rørformet kabel som er utstyrt med et mikrokamera i den ene enden, og et visningsskjerm eller annen utgangsenhet i den andre enden.

Boroskop er spesielt nyttige i situasjoner der det er behov for å inspisere trange eller vanskelig tilgjengelige områder, for eksempel i maskiner, rørledninger, motorer, eller andre komplekse systemer. Den fleksible kabelen gjør det mulig å manøvrere kameraet gjennom krinklete passasjer og utforske områder som ellers ville være utilgjengelige.