Ultralyd

Det skilles mellom to former for ultralydsdetektering. Luftbåren ultralyd som oppfanger med en mikrofon eller strukturbåren ultralyd som oppfanges via en kontaktprobe. Luftbåren ultralyd anvendes primært til lekkasjesøk på trykkluftanlegg, hvor det er mye å spare på å strømregningen. Erfaringer viser at investert utstyr til dette formålet vil være tilbakebetalt allerede etter det første året. Lekkasjen finnes med instrumentet og via et regneark kan man beregne den enkelte lekkasjens økonomiske konsekvens. Man kan også på vakumanlegg detektere utettheter.