Ladetester ELBil - EVSE

En EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) tester er et spesialisert verktøy designet for å inspisere, feilsøke og validere funksjonaliteten til ladeutstyr for elektriske kjøretøy. Disse testerne er avgjørende for installatører, teknikere og vedlikeholdspersonell som arbeider med EV-ladestasjoner, da de sikrer at ladestasjonene fungerer trygt og i samsvar med relevante standarder og forskrifter.