Bordmodell

Et bordmodell multimeter, ofte referert til som et benk-multimeter, er et presisjonsinstrument designet for laboratorier, verksteder, og industrielle innstillinger der høy nøyaktighet og stabilitet i målingene er nødvendig. I motsetning til de mer vanlige håndholdte multimeterne, er bordmodeller større, ofte mer avanserte, og gir detaljerte målinger over et bredt spekter av elektriske parametere. De er ideelle for forskning og utvikling, kvalitetskontroll, produksjonstesting, og enhver applikasjon som krever detaljerte og nøyaktige elektriske målinger over lengre tid.