RCD & Loop Tester

En RCD-tester (Residual Current Device tester), også kjent som en jordfeilbrytertester, er et spesialisert måleinstrument designet for å teste funksjonaliteten til jordfeilbrytere i elektriske installasjoner. Disse sikkerhetsmekanismene er avgjørende for å beskytte mennesker mot elektriske støt ved å raskt koble fra strømmen hvis en lekkasjestrøm til jord blir oppdaget. En RCD-tester gjør det mulig for elektrikere og vedlikeholdspersonell å verifisere at jordfeilbryterne fungerer som de skal og reagerer innenfor de tidsrammene som er satt av sikkerhetsstandardene.