Fasefølger

En fasefølger, også kjent som en faserekkefølgeindikator eller fasevender, er et spesialisert instrument som brukes til å bestemme rekkefølgen av faser i trefasede elektriske systemer. Dette verktøyet er uunnværlig for elektrikere og ingeniører som arbeider med installasjon, vedlikehold og feilsøking av trefasede elektriske anlegg, da korrekt fasefølge er kritisk for sikker og effektiv drift av trefasede motorer, generatorer og andre elektriske enheter.