Lydmåler Type 2

Type 2 Lydmålere:

  • Nøyaktighet: Selv om de er mindre nøyaktige enn Type 1, er Type 2 lydmålere fortsatt svært nøyaktige og mer enn tilstrekkelige for mange standard målinger. Disse enhetene er ofte brukt for generell støyvurdering og overholdelse av sikkerhetsforskrifter.
  • Bruksområder: Ideelle for industriell støyvurdering, byggeplasser, arbeidsplass støykartlegging og generell overvåkning av støynivåer.