Installasjonstester

En installasjonstester, ofte referert til som en elektrisk installasjonstester, er et kritisk verktøy som brukes av elektrikere og teknikere for å evaluere sikkerheten og effektiviteten av elektriske installasjoner i boliger, kommersielle bygninger, og industrielle anlegg. Dette instrumentet gjør det mulig å utføre en rekke viktige tester for å verifisere at en elektrisk installasjon oppfyller de relevante standardene og forskriftene, og er trygg for bruk.