Testledninger & TIlbehør

Testledninger og tilbehør er kritiske komponenter i det elektriske og elektroniske måle- og testutstyret. De fungerer som bindeleddet mellom måleinstrumentet (som et multimeter eller oscilloskop) og det objektet eller systemet som skal testes. Riktig valg og bruk av testledninger og tilbehør er avgjørende for å oppnå nøyaktige målinger og for å sikre sikkerheten til både brukeren og utstyret.