Lytteutstyr

Lyttetutstyr basert på ultralydteknologi er et revolusjonerende verktøy innen industriell diagnostikk og vedlikehold, som utnytter høyfrekvente lydbølger (ultralyd) for å oppdage og diagnostisere ulike typer mekaniske og elektriske problemer. Ultralydlytting gjør det mulig for teknikere å "høre" lyder som er utenfor det menneskelige ørets hørbare område, og når disse lydene konverteres til hørbare frekvenser, kan de gi verdifull informasjon om tilstanden til utstyr og systemer.