Switchet Strømforsyning

En switchet strømforsyning, også kjent som en brytermodus strømforsyning (SMPS), er en høyeffektiv elektrisk omformer som nøyaktig konverterer elektrisk energi fra en form til en annen. Ved å bruke en avansert bryterteknikk, endrer den vekselstrøm (AC) fra strømnettet til likestrøm (DC), eller omformer DC fra en spenningsnivå til et annet med minimalt energitap.