ATEX

I industrielle miljøer der det forekommer brennbare gasser, damp, støv eller væsker, er sikkerhet av aller største betydning. For å sikre trygg drift og beskytte både mennesker og utstyr i slike potensielt eksplosjonsfarlige områder, er det essensielt å benytte ATEX-godkjent måleutstyr.