Mikro-og-milliohmmeter

En mikro- og milliohmmeter er et presisjonsinstrument designet for måling av svært lave motstandsverdier, typisk i mikroohm (µΩ) og milliohm (mΩ) området. Dette verktøyet er avgjørende i mange industrielle, elektriske og elektroniske applikasjoner hvor nøyaktighet i lavresistansmålinger er kritisk for kvalitetskontroll, vedlikehold og feilsøking.