Lekkasjesøker

Lekkasjesøkere er essensielle verktøy i mange bransjer for å identifisere og lokalisere lekkasjer av gasser eller væsker. Disse enhetene er avgjørende for å opprettholde systemeffektivitet, sikkerhet og for å forebygge potensiell miljøskade. De benyttes i en rekke applikasjoner, fra HVAC systemer, rørledninger, og i kjemisk industri, til bilindustrien og vannforsyningssystemer. Avhengig av bruksområdet, finnes det forskjellige typer lekkasjesøkere designet for å oppdage spesifikke typer gasser eller væsker.