Kalibrator

En elektrisk kalibrator er et presisjonsinstrument som brukes for å justere og verifisere nøyaktigheten av andre måleinstrumenter, slik som multimeter, spennings- og strømmålere, og andre elektriske testutstyr. Kalibratoren genererer nøyaktige elektriske signaler og målinger som brukes som referanse for å kalibrere og justere testutstyret, slik at de gir korrekte målinger i samsvar med industrielle standarder og spesifikasjoner.