AC Strømforsyninger

AC strømforsyninger, også kjent som AC adaptere eller AC/AC omformere, er enheter som konverterer vekselstrømmen (AC) fra strømnettet til en annen form av AC med ønskede spenning og frekvensnivåer for å drive eller lade ulike elektroniske apparater. Disse strømforsyningene er fundamentale for drift av enheter som krever forskjellige spenningsnivåer enn de som tilbys direkte fra strømnettet.