Multimeter

Et multimeter, også kjent som et volt/ohm-meter, er et uunnværlig verktøy for alle som arbeider med elektrisitet eller elektronikk. Dette håndholdte instrumentet kombinerer funksjonene til et voltmeter, et ohmmeter og et amperemeter, noe som gjør det mulig å måle spenning, motstand og strøm i ulike elektriske enheter og kretser. Med fremveksten av digital teknologi er digitale multimeter (DMM) blitt stadig mer populære på grunn av deres nøyaktighet, pålitelighet og evne til å vise målinger på en digital skjerm.