Håndholdte Multimeter

Håndholdte multimeter kommer i både analoge og digitale versjoner, men digitale multimeter (DMM) er de mest utbredte på grunn av deres nøyaktighet, pålitelighet og digitale avlesninger. Her er noen av de grunnleggende og avanserte funksjonene som kan finnes i håndholdte multimeter.