Installasjonstester EuroMaster AutoEv – Presisjons Teknikk AS
Installasjonstester EuroMaster AutoEv
Installasjonstester EuroMaster AutoEv
Installasjonstester EuroMaster AutoEv

Installasjonstester EuroMaster AutoEv

Artikkelnr: 1130165
Pris: 14.995 kr (eks. mva.)
18.744 kr (inkl. mva.)
Lagerstatus: Leveringstid 2 uker

Automatiske testsekvenser, innebygget ladestasjonstester, måler/logger strøm
 • Første tester på markedet med innebygget test av ladestasjoner. Viser maksimal ladestrøm fra stasjon
 • Testsekvenser utføres automatisk, selv kontinuitet uten å koble om! Alle resultater lagres samlet
 • Lekkasjestrømmåling fra 1mA-100A med tang og strømmåling 5-1000A med fleksibel. Logges til minne
 • Tester: kontinuitet, isolasjon, jordplate, jordfeilbryter, kortslutningstrøm, faserotasjon og mye mer
 • Leveres med: Bæreveske, 3x testledning/spisser/klemmer, pluggadapter m/testknapp, 20m ledning

Automatiske testsekvenser

Med rotasjonsbryteren i posisjonen AUTO kan bruker bygge opp automatiske testsekvenser etter ønske. Det kan totalt lages 5 forskjellige sekvenser og hver sekvens kan inneholde 6 forskjellige tester. Når de valgte testene i en sekvens, er utført kan samtlige resultater lagres i en operasjon.

En unik funksjon er dedikert terminal for kontinuitetsmåling som gir mulighet til å utføre samtlige målinger uten å koble om på ledningene. Med pluggadapter i stikkontakten kan f.eks følgende tester utføres: Kortslutningsmåling – jordfeilbrytertest – kontinuitetsmåling- isolasjonsmåling L-PE og N(L)-PE.                 Total testtid for hele sekvensen er UNDER 15 sekunder!

Følgene tester, flere av en type om ønskelig, kan utføres i AUTO funksjonen:

 • Kortslutningsmåling L-N(L) og L-PE
 • Jordfeilbrytertest rask med kun utløsertid eller jordfeilbrytetest med utløserstrøm og utløsertid
 • Kontinuitetsmåling rask med +200mA eller +/-200mA. Mellom terminaler PE-L og/eller PE-COM
 • Isolasjonsmåling mellom L-PE, N(L)-PE og L-N(L) med 250V/500V/1000V

 

På hver enkelt test kan det legges inn grenseverdier slik at man rask ser om noen av de utførte testen er utenfor grenseverdien.

Test av ladestasjoner

Eneste tester på markedet med innebygget funksjonalitet for test av ladestasjoner, ingen eksterne bokser nødvendig. Koble til type 2 pluggadapteret ELIT PC-EV og EuroMaster AutoEv simulerer elbilen for funksjonstest av ladestasjonen samtidig som du kan lese av programmert maksimal ladestrøm direkte i ampere på displayet. Kombinert med dette kan det også utføres kortslutningsmåling og jordfeilbrytertest. Både avlest maksimal ladestrøm, kortslutningsmåling og jordfeilbrytertest kan lagres i en operasjon til minnet for dokumentasjon og rapportgenerering.

Måling og logging av strøm og lekkasjestrøm

Analog inngang og et bredt spekter tilbehør gjør dette til en meget fleksibel tester. Velg mellom 3 forskjellige tradisjonelle strømtenger med Ø14mm, Ø40mm og Ø68mm lysåpning. Disse kan benyttes for måling av lekkasjestrøm og strøm fra 1mA til 100AAC. For måling av høyere strømmer kan to fleksible strømtenger benyttes en Ø36mm og en Ø150mm med måleområde fra 5A til 1000AAC. Maksimum- og minimumsverdier med 200mS sampling vises i displayet i kombinasjon med momentanverdien.

Målte strømverdier kan også logges til internt minne med intervallene 1 sek, 10 sek, 60sek, 10min eller 60min. Nyttig for å se på variasjon av strømtrekk over tid eller å finne periodiske jordfeil.

Måling av overgangsmotstand til jord

For å dokumentere overgangsmotstand\jordplate på anlegget kan man benytte to metoder: 2-Polt måling benytter E-verksjord (eller annen kjent elektrode) som referanse, raskt og enkelt. 3-Polt måling utføres der E-verksjord ikke kan benyttes, man går da ut med 2 hjelpespyd/hjelpeelektroder den 3. lederen kobles til jordingen som skal dokumenteres. Som standard levers instrumentet med 1stk 20m ledning, så her må man supplere med ledninger etter behov.

Måling av kontinuitet i jordledere og beregning av kabellengde

Instrumenter har 3 forskjellige moduser for måling av kontinuitet/Lav Ohm med 200mA: Kontinuerlig: Måling startes og er aktiv hele tiden (som på et multimeter) så fort det er en sluttet krets måles kontinuiteten og resultatet vises. Her kan det settes grenseverdi med akustisk alarm. Meget effektivt hvis man skal utføre mange kontinuitetsmålinger etter hverandre siden testen ikke må startes for hvert punkt. +200mA: Standard kontinuitetsmåling: Koble til og trykk på «TEST», resultat vises etter ca. 1 sekund. +/-200mA: Her utføres testen to ganger, med reversert polaritet. En mer tidkrevende(3sek) og presis test som lettere kan avdekke dårlige koblinger.

Begge de to siste modusene har mulighet for grenseverdi med visuell indikering. Beregnet kabellengde vises også ved siden av F2 knappen, fra 1,5mm2 til 50mm2 velges etter ønske.

Som eneste tester på markedet har AutoEv en dedikert COM terminal for måling av kontinuitet. Dette gir mulighet for å koble den lange lederen man har med seg fra jordskinnen i skapet til COM og benytte pluggadapteret i stikkontakten slik at man har samme tilkobling uavhengig av om man skal måle kontinuitet, kortslutning eller isolasjon osv. Dette er spesielt nytte i kombinasjon med AUTO.

Måling av isolasjonsresistans

Meget god oppløsning på 0,001M ohm gir presist måling også på lave verdier, nyttig ved f.eks. kontroll av «annen ledende del» hvor grensen er 10k Ohm (0,010M). Testspenning 250V, 500V og 1000V kan velges etter ønske, maksimalt målte verdi er 1000M ohm.

AutoEv gir mulighet for å velge ønsket utgangsterminaler: L-PE, N-PE eller L-N. Kjekt ved måling i stikkontakt ute på kurs, så kan begge faseledere testes uten å koble om. Bruker kan sette ønsket grenseverdi som gir visuelt varsel om målt verdi er for lav.

Måling av kortslutningsstrømmer og evaluering mot kurssikring

Raskt skifte mellom nettsystem IT/TT eller TN direkte på F5 knappen, ingen leting i meny nødvendig. AutoEv måler mellom L-L, L-N eller L-PE. Instrumentet regner automatisk ut Ik2pMin(0,76 eller 0,38 faktor) og ik3Pmaks(1,15 faktor) Bruker kan legge inn aktuell sikring på kursen f.eks. 16A C karakteristikk. Dette gir mulighet for automatisk evaluering av utregnet ik2pMin mot kurssikringen og visuell indikering av om det er OK eller ikke.

Test av jordfeilbrytere og beregning av sløyfemotstand til jord

Tester alle jordfeilbrytere på markedet med mulighet for følgende teststrømmer:

 • Standard AC test med full sinuskurve (Jordfeilbyter type AC, A, F, EV, B og B+)
 • Test med pulserende DC (halvlikerettet AC) (Jordfeilbyter type A, F, EV, B og B+)
 • Test med pulserende DC overliggende på 6mA DC (Jordfeilbyter type A, F, EV, B og B+)
 • Test med ren DC teststrøm (Jordfeilbyter type EV, B og B+)
 • Kan også måle rene DC filter som sitter i enkelte ladestasjoner (DC-RCM) med rampe-funksjon 6mA

 

Hvis Ub velges med F1 knappen kan man også måle total sløyfemotstand til jord, en forenklet test av overgangsmotstand basert på berøringsspenningen som oppstår ved 30mA.

Kontroll av dreieretning og spenningsmåling

Måler AC og DC spenning fra 0V til 500V samt frekvens fra 0Hz til 500Hz. For å hindre måling av spøkelsesspenning(indusert) kan LavZ funksjon aktiviseres som senker inngangsimpedansen til testeren.

Ved å koble til alle 3 fase kan dreieretning/faserotasjon måles på anlegg mellom 100V og 450V

Lagring og kommunikasjon

EuroMaster AutoEv kan lagre samtlige verdier som kan måles. I tillegg kan strømmer logges over tid. Strukturer for installasjonen kan opprettes på instrumentet med ønsket navn ved målinger underveis eller den kan bygges på PC/nettbrett/telefon for så å sendes til instrumentet før målejobben utføres.

Med programvare/app kan man hente ut målinger lagret på instrumentet for generering av rapport for overlevering til kunde.Lastes ned fra Microsoft Store her.

Kommunikasjonen foregår via innebygget blåtann 4.0 (BLE) for sømløs kobling mot alle plattformer. Ønsker man å benytte stasjonær PC må blåtannadapter kjøpes separat om dette ikke er innebygget i PC.

 

EuroMaster AutoEv leveres med følgende utstyr som standard:

 • BV50 bæreveske i solid nylon
 • Bærestropp til instrument
 • TL-100 3-ledersett 1,2m brun/grønn/blå med 3x krokodilleklemmer og 3x 4mm målespisser
 • PC-2 pluggadapter med testknapp for måling i stikkontakt
 • A1027 grønn 20m ledning med krokodilleklemme
 • Innebygget blåtann for kommunkasjon
 • Programvare til Windows, Android og iOS
 • Kalibreringssertifikat
 • Hurtigguide for å komme i gang med testing

 

 


Dele Produkt


Fler produkter