Skip to content
Contact Number

23 40 41 41 - post@ptnordic.no

Ex VAT
Inc VAT

Service & Kalibrering

Open Help Center Menu

Nyheter

Støvmengdemåling: En nøkkel til bedre luftkvalitet

by Alexander Sward 13 Jun 2023

Innledning: I dagens moderne samfunn er vi stadig mer oppmerksomme på viktigheten av god luftkvalitet. Fra innendørsområder til industrielle områder, kan overflødig støv ha en betydelig innvirkning på helsen vår og det omkringliggende miljøet. Derfor er støvmengdemåling en essensiell praksis for å forstå og overvåke nivåene av partikler i luften vi puster inn.

I denne bloggposten skal vi utforske betydningen av støvmengdemåling, metodene som brukes og fordelene det gir for å oppnå bedre luftkvalitet.

 • Hva er støvmengdemåling? Støvmengdemåling er en prosess som brukes til å kvantifisere mengden partikler i luften ved å måle konsentrasjonen av svevestøv eller partikulært materiale i ulike størrelser. Disse partiklene kan være alt fra naturlig forekommende støv til forurensning fra industrien eller trafikk.

  • Metoder for støvmengdemåling: Det finnes flere metoder for å måle støvmengder, og valg av metode avhenger av formålet med målingen og kravene til nøyaktighet. Noen vanlige metoder inkluderer:
   • Gravimetriske metoder: Denne metoden innebærer å samle partikler på en filterflate og veie filteret før og etter prøvetaking for å beregne vekten av partiklene. Dette gir en nøyaktig måling av partikkelmasse.
   • Optiske metoder, for eksempel laserbaserte partikkeltellere, bruker lyskilder og sensorer til å telle partikler basert på deres størrelse og konsentrasjon. Disse metodene gir raskere resultater, men gir ikke informasjon om partikkelmassen.
   • Elektrostatiske metoder: Elektrostatiske metoder utnytter elektrostatiske krefter til å samle partikler på en ladet overflate. Disse metodene kan være nyttige for å samle partikler med spesifikke egenskaper.
  • Fordeler ved støvmengdemåling: Identifisering av helse- og miljørisiko: Ved å måle støvmengder kan man identifisere kilder til forurensning og potensielle helse- og miljørisiko. Dette gjør det mulig å implementere tiltak for å redusere eksponeringen og forbedre luftkvaliteten.
  • Overvåking av luftkvalitet: Støvmengdemåling bidrar til å overvåke og vurdere luftkvaliteten over tid. Dette er spesielt viktig i områder med høy trafikk, industriell virksomhet eller konstruksjon, hvor nivåene av partikler kan være høye.

   TSI DustTrak Støvmengdemålere er en klasse for seg selv når det gjelder kvalitet og funksjonalitet. DustTrak II og DRX Støvmengdemålere er langt foran konkurrentene. DustTrak DRX, for eksempel, er i stand til å måle både masse og størrelsesfraksjon samtidig – en egenskap ingen andre støvmonitorer kan matche. Den gir målinger for PM1, PM2.5, respirabelt, PM10 og totalt PM uten behov for størrelsesspesifikke innløpskondisjoneringsmidler. Når det gjelder arbeidskomfort, produktivitet og risikostyring, ønsker du ikke det beste?

   Viktige funksjoner for nøyaktige sanntidsresultater

    • Brukervennlig grensesnitt
    • Batteridrevne, dataloggende lysspredende laserfotometre
    • Enkel programmering og betjening
    • Sanntidsavlesninger av massenkonsentrasjoner

   Støvmengdemålere for ulike bruksområder:

   • Industrielle og yrkeshygieniske undersøkelser
   • Undersøkelser av innendørs luftkvalitet
   • Miljøovervåking utendørs
   • Grunnlinjeovervåking og screening
   • Overvåking av punktkilder
   • Tekniske kontrollvurderinger
   • Fjernovervåking
   • Prosessovervåking
   • Utslippsovervåking
   • Aerosolforskningsstudier

   Med TSI DustTrak aerosol- og støvmonitorer får du avansert teknologi som gir nøyaktige resultater i sanntid og dekker et bredt spekter av bruksområder. Ingen andre produkter kan matche denne kombinasjonen av kvalitet, funksjonalitet og pålitelighet.

   Til våre støvmengdemålere

   Forrige
   Neste

   Thanks for subscribing!

   This email has been registered!

   Shop the look

   Choose Options

   Edit Option
   this is just a warning
   Logg inn
   Handlekurv
   0 Artikkel

   Before you leave...

   Take 20% off your first order

   20% off

   Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

   CODESALE20

   Continue Shopping