Nytt om Presisjons Teknikk AS

Presisjons Teknikk AS har i løpet av 2015 solgt sine aksjer i Precision Technics Nordic AB med kontorer i Sverige og Danmark.

Denne strategiske beslutningen har eieren av det norske selskapet tatt på grunnlag av en negativ økonomisk utvikling i disse selskapene de siste årene. Selskapet velger nå å legge all virksomhet under Presisjons Teknikk AS i Oslo. Resultatet av dette gjenspeiles allerede i driftsresultatet for 2015 der selskapet viser en forbedring på 2,5 millioner kroner.

Presisjons Teknikk AS eies og drives nå av Henrik Swärd med hovedkontor i Oslo.

Vår produktportefølje er fortsatt den samme som tidligere, med fokus på avanserte optiske systemer innenfor høyhastighetsvideo, Termisk bildeanalyse og Termisk overvåkning. Selskapet kommer fremdeles til å være ledende på Test & Måleutstyr for miljømåling og andre områder.

For mer informasjon kontakt: Henrik Sward 90 62 55 80, henrik@ptnordic.no