Kursnyhet Termografi! Dagskurs I Bildetolkning Og Rapportering – Presisjons Teknikk AS
post@ptnordic.no
23 40 41 41

Kursnyhet Termografi! Dagskurs I Bildetolkning Og Rapportering

Etter økende forespørsel rundt bildetolkning og rapportering har vi nå satt opp kurs i dette. 
 

Kurset passer for deg som :

 • vurderer å starte med termografi.
 • har lite eller ingen erfaring.
 • er en erfaren bruker.
 • som savner faglig påfyll innen elektrotermografi.
 • sliter med bildetolkninger.
 • ønsker å levere et bedre produkt.
 • ønsker en oppdatert rapport.
 • ønsker å forenkle rapporteringen.
 • ønsker å bruke mindre tid på rapporteringen.
Neste kurs: 18.03-2020 (Oslo) - 10 Plasser

Hvorfor trenger vi kurs ?

 • Temperaturen på vannkrana er lik hele veien, men hvorfor ser den ut som dette når vi bruker et termografikamera ?
 • Ser det er varmere på den ene fasen, men sitter feilen i tilkoblingen eller i kabelskopressen ?
Hvordan tolke bildene ?
 • Når vi termograferer et elektrisk anlegg studerer vi termiske mønstre.
 • Utstrålingen av termisk energi varierer mye etter hvilke type materialer vi ser på.
 • Bildene på neste side viser noen av utfordringene i hverdagen.
 • Få hjelp til bedre fremstilling og tolkning.
 • Har du stilt deg spørsmål som dette:
 • Hva gjør jeg når det er så små temperaturforskjeller
  • Alt ser varmt ut her og hva skal jeg gjøre?
  • Hvorfor er den kabelskoen så mye kaldere enn lederen? Sitter feilen i tilkoblingen kanskje?
  • Ser at det er høyere temperatur på noen rekkeklemmer. Er dette et avvik?
  • Det er bare 4 C høyere temperatur på denne koblingen, men hva skal jeg skrive i rapporten?
  • Hvilke anbefalinger skal jeg gi når det er varmt i det ene UZ elementet ?
Hvordan tolke disse bildene ?
Rapportering
I normen NEK 405 1 Elektrotermografi er det spesifikke krav til hva en rapport skal Inneholde av informasjon:
 • Hva sier normen om hva som må være med ?
 • Er det noe annet som bør være med i rapporten ?
 • Finnes det raskere måte å rapportere på ?


Older Post Newer Post