Akustisk Kamera

Et akustisk kamera er et avansert diagnostisk verktøy som kombinerer lydmålinger med visuell bildeteknologi for å lokalisere og visualisere lydkilder. Ved å benytte en rekke mikrofoner plassert i et gitter eller en matrise, fanger kameraet opp lydbølger fra ulike vinkler. Ved hjelp av sofistikert programvare, analyseres disse lydbølgene for å bestemme lydkildens eksakte posisjon, som deretter projiseres visuelt på et bilde eller en video tatt av kameraet. Dette gjør det mulig for brukere å "se" lyd, noe som kan være ekstremt nyttig i en rekke applikasjoner.