Miljømåling

Dårlig inneklima kan medføre sykefravær og mistrivsel samtidig som at den kan bidra til nedsatt kvalitet på bygget. – Inneklimaet skapes både av bygningen rundt oss, de tekniske anleggene og deres virkemåter samt hvordan vi selv påvirker inneklimaet gjennom bruk av bygningen.