Nelfo gjør en kjempeinnsats med å heise kompetansenivået innen El-kont – Presisjons Teknikk AS

Nelfo gjør en kjempeinnsats med å heise kompetansenivået innen El-kontroll i forbindelse med Kunnskapsløftet 2021.

Nelfo gjør en kjempeinnsats med å heise kompetansenivået innen El-kontroll i  forbindelse med Kunnskapsløftet 2021.

Presisjons Teknikk AS er valgt som samarbeidspartner innen NEK 405-1 Elektrotermografi og vi skal gjennomføre en rekke kurs i løpet av året, rundt om i landet.

Vi takker for tillitten.

Se link for steder og datoer.

https://www.nelfo.no/nelfoskolen/klasseromskurs/forskrifter-og-normer/ElektrotermografiOlder Post Newer Post