Salgs og leveringsbetingelser PRIVATPERSONER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PRIVATPERSONER PRESISJONS TEKNIKK AS

Disse salgs- og leveringsbetingelsene ("Betingelsene") regulerer kjøpet av varer og tjenester fra Presisjons Teknikk AS ("Selgeren") av privatpersoner ("Kunden"). Ved å gjennomføre en bestilling hos Presisjons Teknikk AS, godtar Kunden automatisk disse Betingelsene. Les nøye gjennom Betingelsene før du gjennomfører et kjøp.

1. Bestilling og Kontraktinngåelse

1.1. Kunden kan legge inn en bestilling via nettsiden til Presisjons Teknikk AS eller gjennom andre salgskanaler som er godkjent av Selgeren.

1.2. En kontrakt mellom Kunden og Selgeren blir inngått når Selgeren sender en ordrebekreftelse via e-post etter at Kunden har gjort en bestilling.

2. Priser og Betaling

2.1. Prisene som er oppgitt på nettsiden til Presisjons Teknikk AS er inkludert merverdiavgift (MVA) og eventuelle andre relevante avgifter, med mindre annet er spesifisert.

2.2. Kunden skal betale for varene i henhold til de betalingsalternativene som tilbys av Selgeren på bestillingstidspunktet.

3. Levering og Frakt

3.1. Leveringstidspunkt og fraktmetode vil være angitt på ordrebekreftelsen. Selgeren vil strebe etter å levere varene innen rimelig tid, men kan ikke garantere levering på et bestemt tidspunkt.

3.2. Kunden er ansvarlig for eventuelle fraktkostnader med mindre annet er avtalt.

4. Retur og Angrerett

4.1. Kunden har angrerett i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Angreretten gir Kunden rett til å returnere varene innen 14 dager etter mottak, med unntak av spesialtilpassede varer.

4.2. For å benytte seg av angreretten må Kunden gi skriftlig beskjed til Selgeren innen angrefristen. Kunden er ansvarlig for returkostnadene med mindre annet er avtalt.

5. Garanti og Reklamasjon

5.1. Kunden har rett til garantier i henhold til gjeldende lovgivning. Selgeren vil, i den grad det er nødvendig, hjelpe Kunden med å håndtere eventuelle garantikrav i tråd med loven.

6. Personvern

6.1. Selgeren vil behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover og retningslinjer. Mer informasjon om hvordan personopplysninger behandles, er tilgjengelig i Selgerens personvernerklæring.

7. Ansvarsbegrensning

7.1. Selgeren er ikke ansvarlig for indirekte eller følgeskader som følge av bruk av varene.

8. Endringer i Betingelsene

8.1. Selgeren forbeholder seg retten til å endre disse Betingelsene med forhåndsvarsel til Kunden.

9. Tvister og Lovvalg

9.1. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse Betingelsene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten avgjøres i henhold til norsk lov ved domstolene i Selgerens jurisdiksjon.

 

10. Personopplysninger 

Alle personopplysninger som du gir til Presisjons Teknikk AS håndteres med største respekt for din integritet. Vi skal følge alle gjeldene lover og regler for beskyttelse av personopplysningsdata. Gjennom å godkjenne disse vilkår i forbindelse med kjøp eller overlatelse av opplysninger, samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger i overenstemmelse med nedstående.

Vår måte å samle og lagre informasjon følger av Personopplysningsloven, EUs forordning om personvern (GDPR). Presisjons Teknikk AS er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Opplysningene behandles av Presisjons Teknikk AS sin administrasjon for at Presisjons Teknikk AS skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til loven. Vi benytter cookies når vi behandler de personopplysninger som du gir til oss eller som vi samler inn på Websiden. Opplysningene brukes kun med det formål å administrere dine kjøp og oppfylle våre forpliktelser ovenfor deg som kunde.

Dine personopplysninger lagres så lenge du er registrert som kunde hos Presisjons Teknikk AS.

Du har i henhold til personopplysningsloven rett til én gang per kalenderår kostnadsfritt å få beskjed om hvilke personopplysninger som behandles om deg, uansett hvordan disse samlet inn. Om du vil ha slik informasjon må du sende inn en skriftlig forespørsel til oss. Forespørselen skal i henhold til personopplysningsloven sendes inn underskrevet av deg per post og kan ikke sendes per e-post. Forespørsler sendes til vår adresse nedenfor.

Om dine personopplysninger behandles i strid med personopplysningsloven har du rett til å be om at personopplysningene rettes, blokkeres eller slettes.
Du har rett til når som helst tilbakekalle et levert samtykke om behandling av personopplysninger. En slik tilbakekallelse kan gjøres ved å kontakte Presisjons Teknikk AS
Som kunde hos oss kan du få e-post vedrørende din ordre eller betaling samt informasjon, nyhetsbrev eller tilbud vedrørende vår kunderelasjon.

ØVRIG

Vi reserverer oss for eventuelle skrivefeil, feilaktig publiserte priser, spesifikasjoner og tekniske data.

Ved spørsmål, er du mer enn velkommen til å kontakte Kundeservice.

Presisjon Teknikk AS
Org.nr 874 368 032
post@ptnordic.no
Telefon: 23 40 41 41

Medlem av RENAS

Presisjons Teknikk AS er medlem av RENAS AS, som er landets ledende EE-returselskap med 170 innsamlere og 15 behandlingsanlegg over hele landet.